math_clock.png

Informatii 2015

REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a
CONCURSULUI INTERNAŢIONAL DE MATEMATICA APLICATA
„MATH EXPERIENCE”,
EDITIA a-VI-a, 2015

Art. 1 Materialele prezentate trebuie să aibă caracter de originalitate, noutate, aplicabilitate practică şi să fie în concordanţă cu programele şcolare. În funcţie de complexitatea si interdisciplinaritatea temei alese, materialele pot fi elaborate si în echipă, care poate include cadre didactice, informaticieni şi elevi. Este binevenita si apreciata realizarea unor materiale cu un puternic caracter crosscurricular.

 

Art.2 Materialele pentru concurs vor fi trimise până la data de 08.05.2015 – la sediul CLUBULUI COPIILOR SECTOR 5, pe suport electronic (CD-uri, DVD-uri), însoţite de o scurtă descriere, continand: numele elevului/echipei, unitatea şcolară pe care o reprezinta, titlul lucrării, secţiunea pentru care este propusă, scurtă descriere a conţinutului şi valorii ştiinţifice şi didactice, precum şi enumerarea instrumentelor folosite. Pentru soft-urile educaţionale pot fi depuse variante demo. Cei care depasesc data finala de predare a materialelor nu mai pot participa la concurs, respectiv la simpozion.

 

Art.3 Prezentarea materialelor, selectarea şi premierea se vor face live – prin videoconferinta respectandu-se centrele mentionate in anexa atasata, în zilele de 22 – 23 MAI 2015 pentru concurs începând cu orele 9.00. Materialele vor fi prezentate şi susţinute pe secţiuni, fără a depăşi 15 minute, excluzând timpul de instalare.

 

Art.4 Concursul constă în elaborarea individuala sau în echipă a unor :

o instrumente si/sau softuri educaţionale (clasele V – XII),

o lucrari elaborate in  Excel, Mathcad, MatLab, Maple, LabView (clasele V- XII)

o prezentări Power Point, pe o tematica aleasa de elevi, folosindu-se instrumentele Microsoft (clasele II – IV). Comisia de Concurs va propune teme orientative, acestea nu vor fi insa obligatorii, ci doar cu un caracter informational.

o Pentru sectiunile 4 si respectiv 5 se va lucra individual sau pe echipe punandu-ne mare accent pe creativitate si interdisciplinaritate.

 

Art.5 Echipajul va fi format din cel mult 2 elevi şi un cadru didactic pentru teme care nu necesitata interdisciplinaritatea. Pentru teme complexe in care se ating mai multe materii de studi, (facandu-se apel la crosscurricularitate, motivandu-se cu argumente acest aspect ) se accepta maxim 6 elevi si 4 profesori coordonatori.

Art.6 Pentru organizarea şi desfăşurarea simpozionului si respectiv a concursului se va constitui o Comisie unică ce va fi condusă de un preşedinte.

În funcţie de numărul lucrărilor, la concurs în cadrul secţiunilor se pot organiza subsecţiuni.

Participanţii sau echipajele participante la concurs sunt invitate doar pe baza unui proces de selecţie. Acesta se va desfăşura prin faze intermediare (pe unitate şcolară, pe judeţ, pe regiune) care să ateste activitatea extraşcolară. Astfel la faza naţională concurenţii/echipajele/formaţiile vor prezenta un document care să ateste clasarea lor pe locul I la faza anterioară, respectiv nationala (adeverinţă din partea I.S.J. etc.)

 

Evaluarea  materialelor la concurs se va realiza  pe secţiuni, de catre un juriu alcătuit din 5 membri (3 din strainatate si 2 din Romania, profesori universitari la Universitatile partenere) care vor avea la dispozitie 2 saptamani pentru a analiza dupa prezentarea proiectelor pe rand lucrarile fiecarui participant / echipaj conform criteriilor din barem.

Fiecare membru al comisiei / subcomisiei va evalua materialele şi le va nota cu maxim 30 de puncte. Numărul maxim de puncte acordate unui material va fi 100, din oficiu fiind acordate 10 puncte.

Criteriile de evaluare şi baremurile de notare pentru concurs vor fi stabilite de către comisie pentru fiecare secţiune, respectiv subsectiune şi vor fi comunicate responsabilului fiecarui judet pana la data de 1 aprilie 2014.

 

Art 7. Probele de concurs cuprind urmatoarele 5 sectiuni:

 

SECTIUNEA 1, clasele I –IV – MATEMATICA DISTRACTIVA

Subsectiunea 1.1. – participare individuala

Subsectiunea 1.2. – participarea pe echipe

 • Se adreseaza elevilor claselor primare II –IV
 • Consta in realizarea unor prezentari PowerPoint cu diverse teme alese de elev sub indrumarea profesorului coordonator / institutorului prin care elevul/echipa prezinta  si motiveaza tema aleasa.

SECTIUNEA 2, clasele V – VIII - MATEMATICA IN ZILELE NOASTRE

Subsectiunea 2.1. – participare individuala

Subsectiunea 2.2. – participarea pe echipe

 • Se adreseaza elevilor claselor gimnaziale V – VIII
 • Consta in realizarea unor prezentari PowerPoint, aplicatii in diverse programe precum Excel, MatCad,MatLab, Matple, LabView cu diverse teme alese de elev, sub indrumarea profesorului coordonator, prin care elevul prezinta si motiveaza tema aleasa.
 • In aceasta sectiune se accepta echipe de proiect de maxim 2 elevi si maxim 3 profesori coordonatori in cazul in care se merge pe interdisciplinaritate.

 

SECTIUNEA 3, clasele IX – XII – Matematica Aplicata

Subsectiunea 3.1. – participare individuala

Subsectiunea 3.2. – participarea pe echipe

 • Se adreseaza elevilor claselor  IX – XII
 • Consta in realizarea unor aplicatii in diverse programe precum Excel, MatCad, MatLab, Matple, LabView, C/C++, Java cu diverse teme alese de profesorul coordonator / institutorul prin care elevul prezinta  si motiveaza tema aleasa.
 • Pentru cei care doresc realizarea unor softuri educationale vor trimite variante demo pe CD/DVD la adresa Clubul Copiilor Sector 5, Strada Nasaud, Nr 93, Sector 5, Bucuresti.
 • In aceasta sectiune se accepta echipe de proiect de maxim 5 elevi si maxim 3 profesori coordonatori, in cazul in care se merge pe interdisciplinaritate / crosscurricularitate.

 

SECTIUNEA 4, clasele I – XII – „BANDA DESENATA – Matematica in culori”

Subsectiunea 4.1. – participare individuala

Subsectiunea 4.2. – participarea pe echipe

 • Consta in realizarea unor publicatii de tip banda desenata. Aceste publicatii pot fi elaborate folosind programe de grafica pe calculator sau deopotriva se pot folosit si planse pe care un elev sau grupuri de elevi isi pot folosi creativitatea in crearea unor teme interdisciplinare in care in centrul este matematica.

SECTIUNEA 5, clasele I – XII – „INVENTIKA - Imaginează. Creează. Inovează ”

Subsectiunea 5.1. – participare individuala

Subsectiunea 5.2. – participarea pe echipe

 • Aceasta sectiune se adreseaza „viitorilor ingineri”. Elevii pot elabora  proiecte de cercetare pe grupuri mixte. Se accepta experimente in limita bazei materiale disponibile. Se va pune mult accent pe creativitate, inovare si abnegatia finalizarii proiectului.
 • La sectiunile 3 si 4 se accepta echipe de proiect de maxim 5 elevi si maxim 3 prof coordonatori, in cazul in care se alege o tema cu un profund caracter interdisciplinar.

 

Ø Responsabili: PROF. GABRIELA LUPU &  PROF. CONSTANTIN HARABOR

Ø Beneficiari: elevii si profesorii participanti

Ø Modalităţi de evaluare: comisia de jurizare, acordare de premii si diplome

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI: LIVE – VIDEO - CONFERINTA

Elevii/echipele de proiect isi vor putea sustine lucrarile realizate online in centrele declarate in anexa de mai jos, dupa un orar ce va fi afisat pe site-ul oficial al scolii initiatoare: http://clubulcopiilor5.xhost.ro si pe site-ul concursului: www.mathexperience.ro .

Scolile care nu dispun de conexiune la internet la ora programata prezentarii lucrarilor nu se pot reprograma, ca atare sunt descalificate.Organizatorii vor asigura transparenţa întregului proces de înscriere şi selecţie. Participantii acceptaţi în concurs au obligaţia de a respecta, întocmai, Regulamentul de organizare şi desfăşurare impus de organizatori. În caz contrar, vor fi descalificaşi. NU SE PERCEPE NICIO TAXA DE PARTICIPARE!!!

DATA DESFASURARII CONCURSULUI:

  • 22  – 23 mai 2015 -  sustinerea lucrarilor pe sectiuni si subsectiuni
  • 5 iunie 2015 – afisarea rezultatelor finale pe site si premierea elevilor.

 

Art.8 Premierea participantilor la concurs se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate de comisie / subcomisie. Se acordă premii I, II, III  şi menţiune pentru fiecare secţiune, respectiv subsectiunea participare individuala si subsectiunea participare pe echipe. Comisia unică poate acorda 1 premiu special al juriului. Premiile vor fi trimise prin posta, scoala suportand plata curieratului. Se vor acorda premii (I, II, III), menţiuni şi premii speciale.

Modul de jurizare şi modul în care se acordă premiile sunt precizate în Art. 1. Din Regulamentul concursului.

Se vor acorda maxim nouă premii pe secţiune (maxim 3 premii I, maxim 3 premii II, maxim 3 premii III) şi maxim 3 menţiuni. Numărul de premii I, II, III şi menţiuni nu va depăşi 25% din numărul de concurenţi pentru fiecare subsectiune de concurs.

În cadrul fiecărui proiect vor fi eliberate diplome de participare şi diplome pentru premii şi menţiuni, cu număr de înregistrare al instituţiei iniţiatoare, respectiv al inspectoratului şcolar. Instituţia organizatoare va elibera adeverinţe pentru profesorii implicaţi în organizare, precum şi documente de mulţumire pentru parteneri/sponsori. Pe diplomele pentru premii se precizează şi numele profesorului coordonator. Toate aceste documente vor fi înregistrate la instituţia organizatoare, respectiv inspectoratul şcolar judeţean.

 

Art.9 Participanţii păstrează dreptul de autor asupra materialelor create si  prezentate.

 

CLUBUL COPIILOR SECTOR 5 poate utiliza, în scopul diseminării informaţiilor, prezentările depuse o dată cu materialele şi le poate publica, cu acordul autorilor, sub formă de web-site, CD sau publicaţie.Pentru informatii suplimentare ma puteti contacta pe email
COORDONATOR SI INITIATOR PROIECT,
PROF. GABRIELA LUPU

Citate Celebre

Matematica este muzica raţiunii, probabil cea mai amplă și încântătoare disciplină a tuturor timpurilor.

~ James Joseph Sylvester

Sponsori

Parerea ta conteaza!

Cum apreciati Simpozionul "Math Experience" 2015?

Interesant si motivant - 100%
Interesant - 0%
Nemotivant - 0%

Total voturi: 18
Votul pentru acest sondaj s-a incheiat pe: 08 Mar 2015 - 00:00

Numar vizitatori

AstaziAstazi27
TotalTotal775915