no-math-jokes.png

Obiective ale proiectului

 • Reorientarea copiilor către activităţi intelectuale:
 1. prin stimularea curiozităţii şi dezvoltarea interesului elevilor pentru ştiinţe şi tehnologie;
 2. prin antrenarea şi stimularea elevilor spre studiul şi aplicarea matematicii pentru rezolvarea unor probleme din viaţa de zi cu zi, urmărind în acelaşi timp apariţia şi dezvoltarea inventivităţii, a adaptabiliţii, a capacităţii de comunicare (utilizând limbajul matematic) şi de explorare/investigare în diferite situaţii din cotidian.
 • Motivarea interesului copiilor pentru şcoala, în general şi pentru disciplinele exacte, în mod special;
 • Sensibilizarea tinerilor faţă de principalele subiecte de interes general, care necesită, în vederea rezolvării lor, atât un efort susţinut şi oerent de studiu, cât şi calităţi speciale precum: capacitatea de lucru în echipe interdisciplinare, naţionale şi/sau internaţionale, vizând în acelaşi timp atât elevii cât şi profesorii.

 

Obiective specifice ale proiectului:

 1. Recâştigarea prestigiului instituţiei şcolare, îmbunătăţirea imaginii profesorului, precum şi redefinirea relaţiei profesor – elev în contextul unui  învăţământ modern, specific societăţii actuale;
 2. Evidenţierea multivalentă a rolului ştiinţei şi tehnologiei în dezvoltarea umanităţii;
 3. Formarea abilităţilor de a utiliza computerul pentru redactarea de texte, procesarea de imagini, realizarea de prezentări, postere, pagini web, precum şi pentru achiziţia, prelucrarea primară şi interpretarea datelor obţinute prin experiment;
 4. Descoperirea şi utilizarea metodelor didactice moderne de învăţare specifice ştiinţelor, precum şi pentru integrarea lor interdisciplinară;
 5. Dezvoltarea de experimente şi soft-uri educaţionale menite să faciliteze predarea şi invatarea;
 6. Stimularea integrării noilor tehnologii IT în procesul instructiv-educativ, punandu-se foarte mare accent pe interdiciplinaritatea temelor alese pentru elevi;
 7. Dezvoltarea proiectelor în echipă (cadru didactic de specialitate, informatician, elevi);
 8. Colectarea şi împărtaşirea experienţei dobândite în cadrul altor proiecte educaţionale din toate judeţele participante, prin realizarea unor activităţi instructiv - educative, altele decât cele informatice, în scopul unei mai bune comunicări între parteneri;
 9. Dezvoltarea de ghiduri metodologice pentru profesori;
 10. Formarea şi dezvoltarea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi şi cadrele didactice, relaţii care vor fi menţinute şi după încheierea implementării proiectului;
 11. Crearea unei retelei internaţionale între profesorii interesati de proiectul MEX (Math Experience), care ar putea creea noi reţele locale si/ sau naţionale si internaţionale;
 12. Creearea unui forum de discuţii pentru împărtăşirea experienţei participanţilor: elevi, profesori, părinţi, comunitatea locală şi popularizarea copiilor talentaţi şi a centrelor de pregătire cu deosebite rezultate prin intermediul mass mediei, în vederea organizării de către structurile guvernamentale, asociaţiile nonguvernamentale, agenţii economici interesaţi şi a comunităţii locale a unor programe speciale de pregătire pentru ridicarea nivelului performanţelor acestora (tabere de pregătire, concursuri locale, naţionale şi internaţionale);
 13. Evaluarea nivelului de pregătire teoretică şi practică a elevilor în vederea demarării de proiecte viitoare care să le asigure o pregătire corespunzătoare nivelului de performanţă atins în urma participării la proiect.

Prof. Gabriela Lupu
Director proiect

Citate Celebre

Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii.

Sponsori

Parerea ta conteaza!

Cum apreciati Simpozionul "Math Experience" 2015?

Interesant si motivant - 100%
Interesant - 0%
Nemotivant - 0%

Total voturi: 18
Votul pentru acest sondaj s-a incheiat pe: 08 Mar 2015 - 00:00

Numar vizitatori

AstaziAstazi27
TotalTotal775915